CAREER

เจ้าหน้าที่งานระบบ และซ่อมบำรุง

รายละเอียดของงาน :
-รับผิดชอบงานระบบ และซ่อมบำรุง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
-เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีทักษะ และความรู้เรื่องด้านงานระบบ และซ่อมบำรุงอาคาร
-หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท หงษา แอสเซท จำกัด
554 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ  อำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง  21000 
โทร : 038-808-892-9 ต่อ 112 , 402 แฟกซ์ : 038-620-907 
Email : somjingp@laemtong.com, praneem@laemtong.com


Apply