CAREER

Career

บริษัท มาย แพชชั่น แอนด์ อินสไปเรชั่น จำกัด    
    บริษัท มาย แพชชั่น แอนด์ อินสไปเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า ในนาม แหลมทอง ระยอง ซึ่งเป็นศูนย์รวม ร้านค้าแฟชั่น และร้านอาหารชั้นนำ ครบครันด้านสินค้าและบริการ สวัสดิการ
1.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.    กองทุนประกันสังคม
3.    ประกันสุขภาพ
4.    ประกันชีวิต
5.    เครื่องแบบพนักงาน
6.    ส่วนลดคูปองอาหาร 
7.    ของเยี่ยมพนักงาน
8.    การจัดกิจกรรมสันทนาการ
9.     เงินช่วยเหลือการสมรส
10.    เงินช่วยเหลือการอุปสมบท
11.     เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานถึงแก่กรรม
12.    เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม

คุณสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่

 Download

ประกาศรับสมัครงาน